Hledám agenturu práce

Zde je stručný popis využívání trvalé či flexibilní pracovní síly za pomoci agentury práce.
(Většinu upravuje Zákoník práce)

  1. Mezi agenturou práce a uživatelem - to jste vy, musí být uzavřena písemná Smlouva o dočasném přidělování zaměstnanců. Na vaše vyžádání v rámci obchodního jednání samozřejmě poskytneme návrh takové smlouvy. Je zpracována tak, aby vyhověla legislativě České republiky, ale zároveň byla co nejstručnější a srozumitelná.
    V této smlouvě si agentura a uživatel rozdělí povinnosti a práva tak, aby to odpovídalo pracovnímu a obchodnímu právu a aby následující spolupráce byla bezchybná. A samozřejmě součástí smlouvy je dohoda o ceně za služby agentury.

  2. Agentura práce po uzavření Smlouvy s uživatelem vyhledává, zaměstnává a dočasně přiděluje své zaměstnance k výkonu práce k němu - přesně podle jeho požadavků - počet, čas, místo, schopnosti, či jiná způsobilost.

  3. Zaměstnanci mají u sebe výkaz práce, na který určený zástupce uživatele potvrzuje odvedenou práci - odpracované hodiny, zhotovené kusy...

  4. Na základě těchto výkazů je v agentuře zaměstnanci spočtena a vyplacena odměna.

  5. Výkazy práce jednou měsíčně slouží jako podklad pro fakturaci odvedené práce uživateli.

Vidíte, že se nejedná o nic složitého - je to princip, který v České republice funguje již od roku 1990, v Evropě a ve světě samozřejmě mnohem déle, nicméně výhody spočívající ve využívání dočasně přidělených zaměstnanců jsou natolik velké, že toto odvětví služeb roste nebývale rychle.

hero2