O nás

Pracovní agentura JAMES byla založena v květnu 2005 s cílem poskytovat služby na kvalitativně a cenově jiné úrovni, než většinová konkurence. 11 let předchozích zkušeností v oboru a snaha být lepší než ostatní se brzy ukázalo jako velmi funkční model.

Již první rok dosáhla agentura průměrného počtu 100 zaměstnanců, přidělených k uživateli. Obory činností byly od automobilového průmyslu přes potraviny, až k textilnímu. Zakázky jsme realizovali nejen v domácím Libereckém kraji, ale i v Brně, Hodoníně, Uherském Hradišti, Pelhřimově nebo Mladé Boleslavi.

Od roku 2006 až do současnosti neklesl obrat naší firmy pod 25 mil Kč/rok a v průměru bylo zaměstnáno 150-200 agenturních zaměstnanců.

Jako firma máme dva okruhy zákazníků – jak poptávající výrobní firmy, tak své zaměstnance. A právě přístup, který jsme zvolili k našim zaměstnancům, umožnil setrvat na složitém konkurenčně-právním trhu tak dlouho dobu a s takovým úspěchem.

Naši zaměstnanci mají u všech uživatelů nejvyšší příjmy oproti konkurenčním agenturám, pokud potřebují, zajišťujeme jim kvalitnější ubytování, výplatní termín máme nejdříve a manažer zakázky se ke svým lidem chová slušně a korektně. Pomáháme jim řešit jejich běžné pracovní i osobní problémy a zaměstnanci nám to vracejí zvýšenou loajalitou a malou fluktuací.

Toho si samozřejmě všímají i naši uživatelé a považují to za velkou výhodu. A k tomu ještě můžeme připočíst vždy mírně nižší cenu za hodinu práce, než má srovnatelná konkurence.

Zákaznicky orientovaná firma minimalizuje náklady na svůj vlastní provoz a investuje prostředky do věcí, které jsou důležité. Tedy příjem a spokojenost agenturních zaměstnanců a tím potažmo produkujeme kvalitní službu pro uživatele. Tedy jen mimo jiné. Častý kontakt se zákazníkem, snaha řešit problémy ještě dříve než nastanou, to je jen bonus k námi praktikované formě spolupráce.

Různé vlády a poslanecké sněmovny za několik posledních let naházely nejen agenturnímu zaměstnávání hromady klacků pod nohy, přesto je využívání služeb agentury práce oblíbené a ekonomicky výhodné. Věříme, že agentura JAMES v následujících letech poskytne služby dalším zákazníkům a to na obou stranách.

Viktor Burkoň

Ještěd, Liberec